SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS RT DAN RW DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
MASA BAKTI 2020 – 2026
NO NAMA TEMPAT, TGL LAHIR JABATAN ALAMAT
1 2 3 4 5
1 USUP Grob, 28-12-1958 Ketua RW 01
2 SUYOTO Grob, 19-09-1972 Sekretaris RW 01 Krajan
3 SURIPTO Grob, 04-09-1984 Bendahara RW 01 Krajan
4 SUDADI Grob, 10-03-1969 Ketua RT 01  RW 01 Krajan
5 SUBEKTI Grob, 26-09-1967 Sekretaris RT 01  RW 01 Krajan
6 SUPRAPTI Grob, 22-03-1965 Bendahara RT 01  RW 01 Krajan
7 PURYAJI Grob, 07-03-1982 Ketua RT 02  RW 01 Krajan
8 HERU SUKOCO Grob, 07-01-1984 Sekretaris RT 02  RW 01 Krajan
9 PURMONO Grob, 14-09-1975 Bendahara RT 02 RW 01 Krajan
10 JOKO SUJATI Grob, 20-10-1976 Ketua RT 03 RW 01 Krajan
11 HARTOYO Grob, 01-04-1977 Sekretaris RT 03 RW 01 Krajan
12 SUDARJO Grob, 23-12-1974 Bendahara RT 03 RW01 Krajan
13 SUPARMIN Grob, 08-02-1975 Ketua RT 04 RW 01 Krajan
14 KARNO Grob, 31-12-1971 Sekretaris RT 04 RW 01 Krajan
15 SUYATNO Grob, 09-03-1965 Bendahara RT 04 RW 01 Krajan
16 JATMINTO Grob, 29-11-1969 Ketua RW 02 Krajan
17 SUGIYARTO Grob, 06-07-1972 Sekretaris RW 02 Krajan
18 AGUS SUSANTO Grob, 23-03-1980 Bendahara RW 02 Krajan
19 MARNO Grob, 31-12-1959 Ketua RT01 RW02 Krajan
20 SUROTO Grob, 22-02-1975 Sekretaris RT01 RW02 Krajan
21 JOKO SULISTIYO Grob, 24-04-1981 Bendahara RT01 RW02 Krajan
22 SUDARMIN Grob, 26-05-1966 Ketua RT02 RW02 Krajan
23 MARJUKI Grob, 31-09-1963 Sekretaris RT02 RW02 Krajan
24 SUGENG LISTIYONO Grob, 05-01-1975 Bendahara RT02 RW02 Krajan
25 WARSITO Grob, 08-07-1979 Ketua RT03 RW02 Krajan
26 SUPARMIN Grob, 09-09-1975 Skretaris RT03 RW02 Krajan
27 SUTIKNYO Grob, 13-10-1973 Bendahara  RT03 RW02 Krajan
28 FATHUR ROHMAN Grob, 19-02-1975 Ketua RT04 RW02 Krajan
29 ACHMAD CHEIRI Grob, 03-04-1988 Sekretaris RT04 RW02 Krajan
30 AMHAD SOLIKIN Grob, 08-09-1981 Bendahara RT04 RW02 Krajan
31 PRAYITNO Grob, 26-09-1966 Ketua RT05 RW02 Krajan
32 GUNAWAN Grob, 11-03-1984 Sekretaris RT05 RW02 Krajan
33 SODIKIN Grob, 31-03-1973 Bendahara RT05 RW02 Krajan
34 SUPARYONO Grob, 13-09-1974 Ketua RT06 RW02 Krajan
35 KUSPRIYONO Grob, 20-12-1990 Sekretaris RT06 RW02 Krajan
36 GUNAWAN Grob, 17-03-1975 Bendahara RT06 RW02 Krajan
37 NURWIJAYAT Grob, 08-12-1982 Ketua RW03 Duwari
38 SUGITO Grob, 05-07-1980 Sekretaris RW03 Duwari
39 WIWIK SUGIYATI Grob, 09-03-1983 Bendahara RW03 Duwari
40 SUYANTO Grob, 31-12-1958 Ketua  RT01 RW03 Duwari
41 ADAM KISWORO Grob, 26-06-1990 Sekretaris RT01 RW03 Duwari
42 SUTARDJO Grob, 05-09-1971 Bendahara RT01 RW03 Duwari
43 PURNOMO Grob, 09-10-1990 Ketua RT01 RW03 Duwari
44 ABDUL MUIN Grob, 26-07-1982 Sekretaris RT02 RW03 Duwari
45 ALI NUR HAMID Grob, 26-09-1980 Bendahara RT02 RW03 Duwari
46 SUPRAPTO Grob, 29-11-1971 Ketua RT03 RW03 Duwari
47 PURWOTO Grob, 17-08-1970 Sekretaris RT03 RW03 Duwari
48 M. ULIH NUHA Grob, 01-01-1986 Bendahara RT03 RW03 Duwari
49 PARJIYO Grob, 04-08-1978 Ketua RT04 RW03 Duwari
50 AMIN JAZULI Grob, 07-07-1988 Sekretaris RT04 RW03 Duwari
51 PUJI WASONO Grob, 03-04-1974 Bendahara RT04 RW03 Duwari
52 SULASMIN Grob, 28-03-1978 Ketua RT05 RW03 Duwari
53 SUTIYO Grob, 28-08-1974 Sekretaris RT05 RW03 Duwari
54 SUPARNO Grob, 30-12-1976 Bendahara RT05 RW03 Duwari
55 SARWO Grob, 09-09-1979 Ketua RT06 RW03 Duwari
56 SUWITO Grob, 19-03-1985 Sekretaris RT06 RW03 Duwari
57 SISWOYO Grob, 21-08-1975 Bendahara RT06 RW03 Duwari
58 MASRUM Grob, 22-03-1078 Ketua RW04 Duwari
59 AHMAD MUSTOFA Grob, 05-07-1985 Sekretaris RW04 Duwari
60 SITI MUNAWAROH Grob, 01-06-1987 Bendahara RW04 Duwari
61 SUPARJO Grob, 31-12-1955 Ketua RT01 RW04 Duwari
62 JAMARI Grob, 03-09-1972 Sekretaris RT01 RW04 Duwari
63 AHMAD MUSTOFA Grob, 05-07-1985 Bendahara RT01 RW04 Duwari
64 SUPARNO Grob, 08-12-1977 Ketua RT02 RW04 Duwari
65 NURUL IMAN Grob, 01-04-1977 Sekretaris RT02 RW04 Duwari
66 DANANG EKO Grob, 02-03-1985 Bendahara RT02 RW04 Duwari
67 SRI MARYATI Grob, 02-06-1981 Ketua R03T RW04 Duwari
68 WARDIYO Grob, 05-12-1971 Sekretaris RT03 RW04 Duwari
69 KOSIIN Grob, 21-02-1987 Bendahara RT03 RW04 Duwari
70 SUPARDI Grob, 05-05-1988 Ketua RT04 RW04 Duwari
71 SUWIGNYO Grob, 21-05-1954 Sekretaris RT04 RW04 Duwari
72 PURJONO Grob, 20-03-1965 Bendahara RT04 RW04 Duwari
73 KARTONO Grob, 08-03-1979 Ketua RT05 RW04 Duwari
74 SUGIYANTO Grob, 19-09-1987 Sekretaris RT05 RW04 Duwari
75 PARJONO Grob, 19-09-1986 Bendahara RT05 RW04 Duwari
76 MARGITO Grob, 31-12-1964 Ketua RT06 RW04 Duwari
77 PURJIYANTO Grob, 09-09-1971 Sekretaris RT06 RW04 Duwari
78 A. SHOLIKIN Grob, 03-03-1987 Bendahara RT06 RW04 Duwari
79 TAMSIR Grob, 02-11-1965 Ketua RT07 RW04 Duwari
80 RAGIL Grob, 24-02-1994 Sekretaris RT07 RW04 Duwari
81 KUSWANTO Grob, 31-12-1962 Bendahara RT07 RW04 Duwari
82 SUPONYO Grob, 15-05-1979 Ketua RW05 Pengkolrejo
83 PURNOMO Grob, 27-06-1991 Sekretaris RW05 Pengkolrejo
84 TEGUH JUNARIYANTO Grob, 11-01-1980 Bendahara RW05 Pengkolrejo
85 ASMUNGIN Grob, 10-11-1963 Ketua RT01 RW05 Pengkolrejo
86 ARIFIN Grob, 05-07-1975 Sekretaris RT01 RW05 Pengkolrejo
87 SUWARNO Grob, 28-04-1966 Bendahara RT01 RW05 Pengkolrejo
88 WARJIYO Grob, 05-06-1969 Ketua RT02 RW05 Pengkolrejo
89 MASTOHA Grob, 227-07-1975 Sekretaris RT02 RW05 Pengkolrejo
90 SUDARNO Grob, 02-05-1962 Bendahara RT02 RW05 Pengkolrejo
91 DARMADI Grob, 26-07-1971 Ketua RT03 RW05 Pengkolrejo
92 KASWANTO Grob, 31-12-1963 Sekretaris RT03 RW05 Pengkolrejo
93 SUNARDI Grob, 12-01-1976 Bendahara RT03 RW05 Pengkolrejo
94 RUSDIYANTO Grob, 02-01-1975 Ketua RT04 RW05 Pengkolrejo
95 KAMDIRI Grob, 31-12-1966 Sekretaris RT04 RW05 Pengkolrejo
96 SUTEJO Grob, 21/11/1985 Bendahara RT04 RW05 Pengkolrejo
97 SARWO Grob, 31-12-1956 Ketua RT05 RW05 Pengkolrejo
98 SARJO Grob, 31-12-1951 Sekretaris RT05 RW05 Pengkolrejo
99 AGUS RIYANTO Grob, 19-03-1985 Bendahara RT05 RW05 Pengkolrejo
100 SUWIGNYO Grob, 12-01-1979 Ketua RW06 Jatimulyo
101 RUHONO Grob, 02-02-1955 Sekretaris RW06 Jatimulyo
102 SUTIYONO Grob, 31-05-1958 Bendahara RW06 Jatimulyo
103 HARDI Grob, 20-80-1949 Ketua RT01 RW06 Jatimulyo
104 MUSLIM Grob, 31-12-1966 Sekretaris RT01 RW06 Jatimulyo
105 SUPARMIN Grob, 20-08-1965 Bendahara RT01 RW06 Jatimulyo
106 SUPRIYONO Grob, 31-12-1966 Ketua RT02 RW06 Jatimulyo
107 SRI RAHAYU Grob, 15-05-1981 Sekretaris RT02 RW06 Jatimulyo
108 DWI ROFIAH Grob, 14-09-1994 Bendahara RT02 RW06 Jatimulyo
109 SUKAMTO Grob, 10-04-1984 Ketua RT03 RW06 Jatimulyo
110 RUDI HARTONO Grob, 29-04-1991 Sekretaris RT03 RW06 Jatimulyo
111 EKO SAPUTRO Grob, 21-07-1981 Bendahara RT03 RW06 Jatimulyo
112 SUKINAH Grob, 18-07-1965 Ketua RT04 RW06 Jatimulyo
113 SUSKAMTO Grob, 23-01-1982 Sekretaris RT04 RW06 Jatimulyo
114 SUDARIYO Grob, 08-08-1959 Bendahara RT04 RW06 Jatimulyo
115 MOH SAMSUDIN Grob, 10-04-1950 Ketua RW07 Tegalsari
116 SUWOTO Grob, 14-02-1965 Sekretaris RW07 Tegalsari
117 SUPARNO Grob, 31-12-1959 Bendahara RW07 Tegalsari
118 KARJONO Grob, 09-02-1978 Ketua RT01 RW07 Tegalsari
119 WASITO Grob, 12-03-1972 Sekretaris RT01 RW07 Tegalsari
120 SUWARTO Grob, 31-12-1987 Bendahara RT01 RW07 Tegalsari
121 SUPARJO Grob, 24-12-1976 Ketua RT02 RW07 Tegalsari
122 PAMUJI Grob, 27-04-1978 Sekretaris RT02 RW07 Tegalsari
123 SUGITO Grob, 10-03-1985 Bendahara RT03 RW07 Tegalsari
124 WAJI Grob, 09-09-1971 Ketua RT03 RW07 Tegalsari
125 UMAR HASAN Grob, 23-03-1987 Sekretaris RT03 RW07 Tegalsari
126 SAMIDI Grob, 04-08-1959 Bendahara RT03 RW07 Tegalsari